Ciclul II Masterat

Să înveți pentru tine, dar să știi pentru toți

Nicolae Iorga

La ciclul II Masterat, departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, are menirea de a familiariza studenții cu cele mai noi și avansate aspecte ale cunoașterii în domeniul contabilității, auditului și analizei economice.

Forma studiilor învățământ cu frecvență (durata studiilor 2 ani) și învățământ cu frecvență redusă (durata studiilor 2,5 ani) destinat celor care doresc să obțină un titlu de masterat concomitant cu locul de muncă.

Programele de studii de la ciclul II Masterat în domeniul contabilității sunt concepute pentru a dezvolta absolvenților un raționament profesional autentic necesar în aplicarea reglementărilor contabile privind: gestionarea diferitor situații practice în domeniul contabilității specifice entităților; determinarea și analiza performanței și poziției financiare a entităților; realizarea de strategii, politici contabile și fiscale.

CONTABILITATE
și AUDIT

CONTABILITATE și SERVICII
ELECTRONICE ASOCIATE

AUDIT FINANCIAR
 

FINANȚELE și
CONTABILITATEA FIRMEI

Programul de studii „CONTABILITATE și AUDIT” este construit pentru

Învățământ cu frecvență
2 ani de studii

Planul de învățământ: 2018 2019 2021 2022

Învățământ cu frecvență redusă
2,5 ani de studii

Planul de învățământ: 2018 2019 2021 2022

Programul oferă următoarele perspective profesionale:
 • Conducători ai departamentului financiar contabil;
 • Contabili şefi (contabili şefi-adjuncţi) la entităţi din orice ramură a economiei naţionale;
 • Colaboratori ai departamentului control şi revizie;
 • Consultanţi în domeniul financiar-contabil;
 • Experţi/ analitici financiari;
 • Inspectori fiscali

Programul este conceput pentru a pregăti studenții pentru poziții financiare de
vârf nu numai în domeniul contabilității dar și pentru intrarea în
profesia de audit, consultant atât în sectorul public cât și privat.

Programul are menirea de a pregăti
specialişti pentru activităţi contabile, control de gestiune, de audit
şi de analiză a activităţii economico-financiare.

Programul de master „Contabilitate și audit” constă dintr-o pistă de contabilitate și o pistă de audit.

Programul de studii „CONTABILITATE și SERVICII ELECTRONICE ASOCIATE” este construit pentru

Învățământ cu frecvență
2 ani de studii

Planul de învățământ pe ani de admitere: 2018 2019 2021 2022

Programul oferă următoarele perspective profesionale:
 • Directori financiari;
 • Contabili-șefi;
 • Consultanți financiari
 • Consultanți fiscali;
 • Inspectori fiscali;
 • Analiști financiari;
 • Auditori interni;
 • Cenzori;
 • Proiectanți de sisteme informafionale;
 • Ofițeri de analiză în cadrul instituțiilor financiare

Programul este conceput pentru a pregăti studenți în domeniul contabilității
capabili să utilizeze tehnicile moderne și sistemele informaționale
contabile.

Conceptul de contabilitate avansată și
paradigma IT luate împreună constituie fundamentul unui sistem
educational necesar pentru o integrare bună pe piața muncii a
specialiștilor contabili.

Programul de master „Contabilitatea și servicii electronice asociate” constă dintr-o pistă de contabilitate și o pistă de IT.

Programul de studii „AUDIT FINANCIAR” este construit pentru

Învățământ cu frecvență
2 ani de studii

Planul de învățământ pe ani de admitere: 2018 2019 2021 2022

Învățământ cu frecvență redusă
2,5 ani de studii

Planul de învățământ pe ani de admitere: 2018 2019

Programul oferă următoarele perspective profesionale:

 • Auditori la companiile de audit;
 • Conducători ai departamentului financiar contabil;
 • Consultanţi în domeniul auditului;
 • Experţi / analitici financiari;
 • Colaboratori ai departamentului control şi revizie;
 • Inspectori fiscali

Programul are menirea de a pregăti cadre calificate și competente în domeniul auditului situațiilor financiare.

Specialiștii din domeniul dat vor obține
competențe de a exercita misiuni de audit conform unor procedee
eficiente potrivit bunelor practici profesionale în domeniu, la fel și
acumularea probelor argumentate în corespundere cu cerințele
standardelor internationale de audit.

Programul de master „Audit financiar” constă dintr-o pistă de audit și o pistă de contabilitate.

Programul de studii „FINANȚELE și CONTABILITATEA FIRMEI” este construit pentru

Învățământ cu frecvență
2 ani de studii

Planul de învățământ pe ani de admitere: 2018 2019 2021 2022

Lista disciplinelor pentru programul de studii „FINANȚELE și CONTABILITATEA FIRMEI” – 2020-2021

 1. Mijloace informatice de analiză şi prognoză financiară
 2. Gestiunea asigurărilor
 3. Analiza avansată a situaţiilor financiare
 4. Analiza costurilor
 5. Audit financiar
 6. Planificarea financiară a întreprinderii
 7. Gestiunea riscurilor financiare
 8. Stagiul de practică
 9. Managementul proiectelor
 10. Gestiunea portofoliului de valori mobiliare
 11. Metodologia si etica cercetarii in domeniul de specializare

Programul oferă următoarele perspective profesionale:
 • Manageri financiari în entități economice;
 • Contabili-șefi;
 • Conducători ai serviciilor economico-financiare în cadrul entităților;
 • Experți, analiști și consultanți în prezentarea situațiilor financiare

Programul permite să construiți cunoștințele și abilitățile necesare pentru a
prognoza, înregistra și raporta activitățile unei entități din domeniul
privat.

Acest program Vă oferă cunoștințele de
care aveți nevoie pentru a deveni un specialist în luarea deciziilor
financiare care vizează organizarea conducerii spre success.

Programul de master „Finanțele și contabilitatea firmei” constă dintr-o pistă de finanțe și o pistă de contabilitate.