Ciclul III – Doctorat

Prezentul să-l trăiești cu învățăturile din trecut și cu visurile din viitor

Paulo Coelho
Departamentul “Contabilitate, Audit şi Analiză Economică” pregătește studenții la ciclul III – Doctorat la specialitatea 522.02 „Contabilitate; audit; analiză economică”.

Învățământ cu frecvență
3 ani de studii

Învățământ cu frecvență redusă
4 ani de studii

Programul de studii universitare de doctorat se finalizează prin susținerea publică a tezei de doctorat și acordarea titlului științific de doctor în științe economice.

La ciclul III Doctorat, specialitatea 522.02 „Contabilitate; audit; analiză economică” dispune de acord de cotutelă cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.

Conducători abilitați la specialitatea 522.02 „Contabilitate; audit; analiză economică”
Nr. Nume, prenume Date de contact
1 Bădicu Galina dr., conf. univ. E-mail: badicu.galina@ase.md
Adresa: 407 bl. F
2 Bîrcă Aliona dr.hab., conf. univ. E-mail: aliona.birca.@ase.md
Adresa: 407 bl. F
3 Graur Anatol dr., conf. univ. E-mail: graur.anatol@ase.md
Adresa: 406 bl. F
4 Grigoroi Lilia dr., conf. univ. E-mail: lilia.grigoroi@ase.md
Adresa: 304 bl. C
5 Lazari Liliana dr., conf. univ. E-mail: liliana.lazari@ase.md
Adresa: 407 bl. F
6 Mihaila Svetlana dr., conf.univ. E-mail: svetlana.mihaila@ase.md
Adresa: 407 bl. F
7 Nederiță Alexandru dr. hab., prof. univ. E-mail: nederita.alexandru@ase.md
Adresa: 307 bl. C
8 Popovici Angela dr., conf. univ. E-mail: popovici.angela.alexandru@ase.md
Adresa: 408 bl. F