Date istorice

Viaţa fiecărui om este o istorie.

Wiliam Shakespeare
Evoluția departamentului
Contabilitate, Audit și Analiză Economică

Departamentul “Contabilitate, Audit şi Analiză Economică” a fost înfiinţat ca structură didactică şi de cercetare în cadrul facultăţii „Contabilitate” în anul 2018, prin comasarea catedrelor „Contabilitate şi Audit” şi „Contabilitate şi Analiză Economică” din cadrul ASEM.

Ţinem să menţionăm, că rădăcinile actualului departament sunt din anul 1962 când în cadrul Universităţii de Stat din Chişinău a fost formată catedra „Contabilitate şi statistică”, care pe parcursul anilor a fost supusă multiplelor modificări, atât în ceea ce priveşte denumirea catedrei, componenţa nominală a cadrelor didactice, cât şi apartenenţa instituţională. Dar, care a reuşit să transmită din generaţie în generaţie valorile profesionale aferente domeniului cât şi cele didactice.

Cu un parcurs de peste șase decenii, departamentul a trecut prin numeroase transformări dar a evoluat continuu, dobândind o valoroasă experienţă şi recunoaştere în mediul universitar şi de afaceri atât din Republica Moldova, cât şi în afara ţării.

Cadrele didactice ale departamentului participă activ nu doar la pregătirea și perfecționarea specialiștilor în domeniul contabilității, auditului şi analizei economice, dar și la reformele economice petrecute în acest domeniu în Republica Moldova. Astfel, în cadrul primei etape a reformei contabilității (anii 1996-2000) au participat la elaborarea actelor normative în domeniul contabilităţii cadrele didactice: V. Țurcanu, V. Bucur, A. Nederița, P. Tostogan, M. Manoli, L. Grabarovschi, N. Zlatina, L. Lapițkaia, A. Graur, etc. La a doua etapă a reformei contabilității (anii 2010-2014) la elaborarea cadrului normativ al contabilității bazat pe Directivele Europene și Standardele Internaționale de Raportare Financiare au fost implicate cadrele didactice: V. Țurcanu, V. Bucur, A. Nederița, P. Tostogan, N. Ţiriulnicova, L. Grabarovschi, N. Zlatina, A. Popovici, V. Paladi, E. Cechina, A. Graur, M. Ratcov, S. Caraman, etc.

Totodată, membrii Departamentului pe parcursul timpului au fost şi sunt membri în diverse organisme la nivel naţional, precum:

  • Consiliul de Contabilitate și Raportare Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova: Nederiță A., Graur A., Țiriulnicova N.
  • Consiliul Consultativ pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova: Nederiță A., Țurcanu V., Bucur V., Grabarovschi L., Țiriulnicoca N.
  •  Consiliul Serviciului Fiscal de Stat: Grigoroi L.
  • Consiliul de Supraveghere publică a auditului de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova: Iachimovschi A.
  • Comisia de certificare a auditorilor de pe lîngă Consiliul de supraveghere publică a auditului: Lazari L., Cușmăunsă R.
  • Consiliul consultativ pe lângă Curtea de Conturi: Iachimovschi A., Dima M.
  •  Comisia de certificare a auditorilor interni din sectorul public: Bîrcă A.
  • Experți ANACEC în cercetare și inovare: Bajan M., Bădicu G., Bîrcă A., Grigoroi L.,Lapițkaia L., Lazari L., Mihaila S., Muntean N., Popovici A.
  •  etc.

Membrii departamentului participă activ în procesul de instruire a contabililor practicieni petrecute în cadrul ASEM, cât și în cadrul organismelor profesionale și entitățile specializate.