Cadre didactice

În prezent la departamentul „Contabilitate, Audit şi Analiză Economică” îşi desfăşoară activitatea 24 cadre didactice, din care: 1 profesor universitar, 22 conferenţiari universitari, 1 asistent universitar.

Din numărul total de cadre, 2 dețin titlul de doctor habilitat și 21 titlul de doctor în științe economice.

N. P. P. profesorului Titlul științific,
Titlul științifico-didactic
E-mail, adresă
1 Bajan Maia Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: bajan.maia@ase.md
Adresa: 304 bl. C, 407 bl. F
2 Bădicu Galina Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: badicu.galina@ase.md
Adresa: 407 bl. F
3 Bîrcă Aliona Titlul științific: Doctor habilitat în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: aliona.birca.@ase.md
Adresa: 407 bl. F
4 Caraman Stela Titlul științific:
Titlul științifico-didactic: lector universitar
E-mail: caraman@ase.md
Adresa: 407 bl. F
5 Cauș Lidia Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: caus.lidia.ion@ase.md
Adresa: 408 bl. F
6 Chirilov Nelea Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: chirilov.nelea.vladimir@ase.md
Adresa: 409 bl. F
7 Cotoros Inga Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferențiar universitar
E-mail: cotoros.inga@ase.md
Adresa: 406 bl. F
8 Curagău Natalia Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: curagau.natalia.zaharia@ase.md
Adresa: 406 bl. F
9 Cuşmaunsă Rodica Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: cusmaunsa.rodica.gheorghe@ase.md
Adresa: 406 bl. F
10 Dima Maria Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: dima.marcela@ase.md
Adresa: 407 bl. F
11 Erhan Lica Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: lica.erhan@ase.md
Adresa: 407 bl. F
12 Gherasimov Mihail Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: gherasimov.mihail.ivan@ase.md
Adresa: 407 bl. F
13 Grabarovschi Ludmila Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: grabarovschi.ludmila.vasile@ase.md
Adresa: 406 bl. F
14 Graur Anatol Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: graur.anatol@ase.md
Adresa: 406 bl. F
15 Grigoroi Lilia Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: lilia.grigoroi@ase.md
Adresa: 307 bl. C
16 Harea Ruslan Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: harea.ruslan@ase.md
Adresa: 407 bl. F
17 Iachimovschi Anatolie Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: iachimovschi.anatolie.constantin@ase.md
Adresa: 408 bl. F
18 Lapiţkaia Liudmila Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: liudmila@ase.md
Adresa: 406 bl. F
19 Lazari Liliana Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: liliana.lazari@ase.md
Adresa: 407 bl. F
20 Melnic Georgeta Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: melnic.georgeta.valeriu@ase.md
Adresa: 408 bl. F
21 Mihailă Svetlana Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: svetlana.mihaila@ase.md
Adresa: 407 bl. F
22 Nederiţa Alexandru Titlul științific: Doctor habilitat în științe economice
Titlul științifico-didactic: profesor universitar
E-mail: nederita.alexandru@ase.md
Adresa: 215 bl. C
23 Popovici Angela Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: popovici.angela.alexandru@ase.md
Adresa: 408 bl. F
24 Ţugulschi Iuliana Titlul științific: Doctor în științe economice
Titlul științifico-didactic: conferenţiar universitar
E-mail: tugulschi.i@ase.md
Adresa: 406 bl. F
Personal auxiliar
1 Muștuc Nadejda Laborant superior E-mail: departament.caae@ase.md
Ore de primire: luni- vineri 9.00 – 15.00, 407 F