Mesajul departamentului

„Semeni o faptă, culegi un obicei.
Semeni un obicei, culegi un caracter.
Semeni un caracter, culegi un destin.”

Dalai Lama

Departamentul “Contabilitate, Audit şi Analiză Economică” are drept scop organizarea şi realizarea, la nivel înalt, a activităţilor didactice, metodice, ştiinţifice şi consultative la disciplinile înrudite contabilităţii, auditului şi analizei economice la toate ciclurile de studii:

  • Cilcul I Licenţă, pentru toate specialităţile;
  • Ciclul II, Masterat, pentru programele “Contabilitate şi Audit”, “Audit Financiar”, “Contabilitate şi Servicii Electronice Asociate”, “Finanţele şi Contabilitatea Firmei” (împreună cu Departamentul “Finanţe şi Asigurări”);
  • Ciclul III Doctorat, la specialitatea 522.02 “Contabilitate; audit; analiză economică”.

Colectivul departamentului este format din persoane motivate ce gestionează cu profesionalism şi exigenţă disciplinele de studiu. În acest context, responsabilitatea asumată constă în transmiterea de cunoştinţe teoretice utile şi formarea deprinderilor practice, astfel încât viitorii absolvenţi să fie competitivi pentru a desfăşura activităţi în domeniile în care contabilitatea, auditul şi analiza economică le este utilă.

În permanenţă suntem preocupaţi să adoptăm oferta noastră educaţională la cerinţele unui învățământ competitiv deschis noilor tendinţe. Acordăm atenţie calităţii procesului de învățământ, programelor curriculare, conţinutului disciplinelor, activităţilor de predare-învăţare şi procesului de evaluare.

Liliana LAZARI

Liliana LAZARI

şef-departament

Doctor în economie,
Conferențiar universitar