Proiecte de cercetare

Proecte naționale

Proiecte internaționale


Anul
finanțării
Titlul proiectului Tipul proiectului Codul proiectului Director de proiect Finanțator Direcția strategică
de cercetare
2019 Conferința Științifică Internațională “Contabilitatea și educația contabilă în societatea digitală” Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internationale 17/22.10.18F Lilia Grigoroi Guvernul Republicii Moldova “Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 16.06
2019 Monografia “Analiza stabilității financiare în sectorul corporativ” Proiecte pentru editarea monografiilor 02/22.10.18F Neli Muntean Guvernul Republicii Moldova “Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 16.06
2018 Conferința Științifică Internațională “Contabilitatea și Auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare” Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internationale 18.00059.06.22F/MS Liliana Lazari Guvernul Republicii Moldova “Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 16.06
2017 Conferinţă ştiinţifică Internaţională “Analiza Economico-Financiară în contextul raportării integrate: paradigme educaţionale şi provocări profesionale” Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internationale 17.00059.06.15F/MS Neli Muntean Guvernul Republicii Moldova “Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 16.06

Anul finanțării Titlul proiectului Finanțator Direcția strategică de cercetare
2020 «Stratégies d’amélioration de la qualité des études dans le cadre de la faculté de Comptabilité, AEEM» Projet régional l’AUF en Europe centrale et orientale (AUF-ECO) en collaboration avec l’Institut de la Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (AUF-IFGU)
«Assurance qualité et gouvernance universitaire»
Echipa inițială
 • Grigore BELOSTECINIC – Rector,  dr. hab., prof. univ., academician al AŞM.
 • Iuliana GEORGESCU – Profesor universitar, doctor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași,
  Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • Lilia GRIGOROI – Decan Facultatea Contabilitate
 • Liliana LAZARI – Șef Departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică
 • Aliona BÎRCĂ – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică
 • Arnaud EVE – Maître de conférences en Sciences de Gestion,
  Université de Rouen Normandie – L’Ecole Universitaire de Management
 • Iraida GUZUN – student, grupa CON 191
 • Tatiana COSTIN – student –masterand, grupa CA 191m
 • Roman VIERU – doctorand
Persoanele incluse ulterior, ASEM
 • Maia BAJAN – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică
 • Lidia CAUȘ – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică
 • Ludmila GRABAROVSCHI – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică
 • Inga COTOROS – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică
 • Nelea CHIRILOV – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică
 • Stela CARAMAN – lector universitar departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică