Concurs de proiecte studențești

Concursul de proiecte studențești Contabilitatea în imagini, culori și versuri, organizat anual în cadrul Cercului Științific Studențesc „Contabilitate”

Problema creşterii şi dezvoltarea potenţialului creativ şi inovator al studenţilor trebuie să stea în centrul preocupărilor instituţiilor ce răspund de strategiile de formare ale generaţiilor viitoare de specialişti în domeniul economic.

Scopul concursului constă în activarea potenţialului creativ al studenţilor, aceasta reprezentând un obiectiv strategic în modelarea profilului profesional al viitorilor contabili.

În cadrul concursului, studenții sunt provocați să contabilizeze nu doar cifre, dar și emoții, gânduri, idei prin interemdiul versurilor, culorilor, eseurilor, proectelor, valorificându-se originalitatea, expresivitatea, creativitatea.

Astfel, se conturează rolul studentului creativ, oferindui acestuia posibilitatea de a crea, de a inventa și experimenta.