Conferințe știintifice

Mese rotunde

Conferințe știintifice studențești

Tipul manifestației
științifice
Denumirea Data
desfășurării
Organizatorii
Conferința Științifică
Internațională
Agenda conferinței
Conferința internațională științifică de contabilitate, ISCA 2023
6-7 aprilie 2023

Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiza Economică” ASEM;
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
KPMG în Moldova;
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, România (USV);
Stefan Batory Academy of Applied Sciences, Skierniewice, Poland

Colocviu științific În memoriam Profesorului Viorel ȚURCANU
Agenda
Comitetul organizatoric și științific
18 noiembrie 2022 ASEM;
Facultatea Contabilitate;
Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiza Economică”;
Conferința Științifică
Internațională
Agenda conferinței
Conferința internațională științifică de contabilitate, ISCA 2022
1-2 aprilie 2022 Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiza Economică” ASEM;
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
KPMG în Moldova;
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, România (USV);
Polotsk State University, Belarus
Conferința Științifică
Internațională
Agenda conferinței
Conferința internațională științifică de contabilitate, ISCA 2021
1-2 aprilie 2021 Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiza Economică” ASEM;
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
KPMG în Moldova
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, România (USV)
Polotsk State University, Belarus
Conferința Științifică
Internațională
Agenda conferinței
Conferința internațională științifică de contabilitate, ISCA 2020
2-3 aprilie 2020 Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiza Economică” ASEM;
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
KPMG în Moldova
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, România (USV)
Polotsk State University, Belarus
Universitatea Agară de Stat din Moldova (UASM)
Conferința Științifică Internațională Agenda conferinței
Contabilitatea și educația contabilă în societatea digitală
4-5 aprilie 2019 Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiza Economică” ASEM;
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova KPMG în Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Agenda conferinței
Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare
19-20 aprilie 2018 Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiza Economică” ASEM;
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova KPMG în Moldova
Conferinţă ştiinţifică Internaţională Analiza Economico-Financiară în contextul raportării integrate: paradigme educaţionale şi provocări profesionale 27-28 mai 2017 Catedra „Contabilitate și Analiza Economică” ASEM;
Societatea Română a Analiştilor Economico-Financiari
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Agenda conferinței
CONTABILITATEA și PROFESIA CONTABILĂ în era provocărilor
5-6 aprilie 2017 Catedra „Contabilitate și Analiza Economică” ASEM;
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova KPMG în Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Agenda conferinței
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
01 aprilie 2016 Catedra „Contabilitate și Analiza Economică” ASEM;
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova KPMG în Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Agenda conferinței
Contabilitatea, auditul şi analiza economică între conformitate, schimbare şi aşteptări
02 aprilie 2015 Catedra „Contabilitate și Analiza economică ” ASEM;
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Agenda conferinței
Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile
04 aprilie 2014 Catedra „Contabilitate și Analiza economică ” ASEM;
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova
Conferința Științifică Națională Predarea disciplinelor de contabilitate, audit şi analiza economică în contextul noilor reglementări 27 februarie 2014 Catedra „Contabilitate şi audit” ASEM;
Centrul pentru Reformă în domeniul Raportării Financiare ale Băncii Mondiale
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Dezvoltarea durabilă a profesiei în domeniul contabilităţii şi auditului 26 septembrie 2013 Catedra „Contabilitate şi audit” ASEM;
Centrul pentru Reformă în domeniul Raportării Financiare ale Băncii Mondiale
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Agenda conferinței
Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări
05 aprilie 2013 Facultatea „Contabilitate” ASEM,
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din RM,
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Agenda conferinței
Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pe viitor
04 aprilie 2012 Catedra „Contabilitate” ASEM,
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din RM,
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Problemele contabilităţii în contextul integrării europene 10-11 noiembrie 2009 Catedra „Contabilitate şi audit” ASEM;
Ministerul Finanţelor;
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Problemele contabilităţii şi auditului în condiţiile globalizării 15-16 aprilie 2005 Catedra „Contabilitate şi audit” ASEM
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Direcţiile de trecere la Standardele Internaţionale de Contabilitate 15-16 mai 1997 Catedra „Contabilitate şi audit”ASEM
Tipul
manifestației
Denumirea Data
desfășurării
Organizatori
Masa rotundă Delictele financiare – pericol pentru securitatea economică a ţării 24 noiembrie 2017 Catedrele Finanțe și asigurări, Contabilitate și Analiză Economică și Drept public, ASEM în parteneriat cu Comisariatul de poliție muncipiul Chișinău
Masa rotundă Dezvoltarea contabilităţii şi a profesiei contabile în contextul implementării Acordului de asociere „Republica Moldova – Uniunea Europeană”,
dedicată celei de-a 25-a Aniversare a ASEM-ului
15 septembrie 2016 Catedra „Contabilitate şi audit”, ASEM
Masa rotundă Stabilitarea obiectivelor de învăţare conforme cu bunele practici internaţionale eveniment 21 decembrie 2015 Facultatea Contabilitate, ASEM cu suportul proiectului regional STAREP
Întâlnire academică Neculai Tabără Profesor universitar, dr. – cu prilejul jubileului de 70 ani 06 noiembrie 2015 Facultatea Contabilitate, ASEM
Masa rotundă Abordări și controverse privind contabilitatea conform noilor reglementări
dedicată Eminentului Om de știință, Promotorului neobosit al cercetării, Profesorului universitar, Doctor habilitat, Domnul VASILE BUCUR, la cea de-a 75-a aniversare
23 martie 2015 Catedra Contabilitate și Audit, ASEM
Tipul manifestației
științifice
Denumirea Data
desfășurării
Organizatorii
Conferința Științifică
Internațională
ISSC 2023
Agenda conferinței
Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători, Ediția a VII-a
9-10 martie 2023 Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiza Economică” ASEM;
Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România;
Academia de Studii Economice din București, România
Stefan Batory Academy of Applied Sciences, Skierniewice, Poland
Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, România
Universitatea de Vest din Timișoara, România
Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine
Odessa National Economic University, Ukraine
Conferința Științifică
Internațională
ISSC 2022
Agenda conferinței
Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători, Ediția a VI-a
11-12 martie 2022 Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiza Economică” ASEM;
Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România;
Universitatea de Stat, Poloțk, Republica Belarus;
Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, România
Conferința Științifică
Internațională
Agenda conferinței
Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători, Ediția a V-a
11-12 martie 2021 Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiza Economică” ASEM;
Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România
Universitatea de Stat, Poloțk, Republica Belarus
Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, România
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Conferința Științifică
Internațională
Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători, Ediția a IV-a 12-13 martie 2020 Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiza Economică” ASEM;
Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România
Universitatea de Stat, Poloțk, Republica Belarus
Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, România
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Conferința Științifică
Internațională
Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători, Ediția a III-a 15 martie 2019 Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiza Economică” ASEM;
Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România
Universitatea de Stat, Poloțk, Republica Belarus
Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, România
Conferința Științifică
Internațională
Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători, Ediția a II-a 15 martie 2018 Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiza Economică” ASEM;
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România;
Universitatea de Vest din Timişoara România;
Одесский национальний экономический университет, Украина
Conferința Științifică
Internațională
Prospects of accounting development: the young researcher’s view 22 noiembrie 2017 Facultatea „Contabilitate” ASEM;
Universitatea din Poloțk, Bielorusia;
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România
Conferința Științifică
Internațională studențească
Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători 17 martie 2017 Catedra „Contabilitate și Analiza Economică” ASEM;
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România