Susţinerea tezelor de doctorat

Susținerea tezelor de doctorat

Susținerea tezelor de doctor habilitat

Anul susținerii Numele, prenumele
doctorandului (competitorului)
Tema tezei de doctorat Codul specialităţii științifice Conducătorul
(consultantul) ştiinţific
2020 Popovici Mihai Perfecționarea contabilității și auditului imobilizărilor corporale 522.02. Al. Nederiţa
2019 Cebotari Anna Contabilitatea veniturilor personalului şi perfecţionarea acesteia 522.02. V. Bucur
Frumusachi Ludmila Particularităţile contabilităţii în instituţiile medico-sanitare publice la autoevaluare 522.02. V. Țurcanu
2015 Slobodeanu Svetlana Probleme ale auditului ciclului de procurări-plăţi 522.02. Al. Nederiţa
Bajan Maia Particularităţile contabilităţii şi controlului de gestiune în întreprinderile producătoare de mobilă 522.02. E. Bajerean
Brînzila Liuba Contabilitatea investiţiilor imobiliare 522.02. Al. Nederiţa
2014 Chirilov Nelea Analiza formării şi utilizării capitalului propriu al societăţilor pe acţiuni 522.02. N. Ţiriulnicov
Badicu Galina Aspecte problematice ale contabilităţii rezultatelor financiare în telecomunicaţii 522.02. V. Bucur
2013 Mihaila Svetlana Contabilitatea şi controlul de gestiune la întreprinderile de prelucrare a cărnii 08.00.12 V. Țurcanu
Ţugulschi Iuliana Perfecţionarea contabilităţii consumurilor în vederea luării deciziilor manageriale (în baza datelor industriei de panificaţie 08.00.12 V. Bucur
2012 Polomoşnîh Alexandr Contabilitatea în condiţiile reorganizării întreprinderilor 08.00.12 V. Țurcanu
Zachernicinaia Anna Contabilitatea instrumentelor financiare 08.00.12 V. Țurcanu
Cotoros Inga Contabilitatea reparaţiilor mijloacelor fixe 08.00.12 Al. Nederiţa
Panuş Valentina Instrumente şi rapoarte contabile utilizate în procesul decizional 08.00.12 Al. Nederiţa
2011 Gherasimov Mihail Particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor la întreprinderile de transport auto 08.00.12 V. Bucur
Fulga Viorica Problemele contabilităţii operaţiilor de comerţ exterior 08.00.12 T. Tuhari
Ţurcanu Svetlana Contabilitatea GOODWILL-ului, factorului uman şi a dreptului de autor 08.00.12 V. Bucur
2010 Bulgaru Veronoca Perfecţionarea contabilităţii stocurilor la întreprinderile agricole 08.00.12 Al. Frecăuţeanu
2009 Morari Galina Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţia farmaceutică 08.00.12 V. Țurcanu
Sajin Iurie Contabilitatea şi auditul decontărilor comerciale   08.00.12 Al. Nederiţa
Rudenco Ana Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului producţiei de spirt, lichior şi vodka 08.00.12 V. Țurcanu
Ciubotaru Victoria Contabilitatea şi inflaţia 08.00.12 V. Bucur
Taban Elena Organizarea contabilităţii în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova 08.00.12 T. Tuhari
Şevciuc Tatiana Contabilitatea resurselor naturale şi a explorării acestora 08.00.12 V. Bucur
2008
 
 
 
 
Cuşmăunsă Rodica Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare-experimentare 08.00.12 V. Bucur
Amarfii-Railean Nelli Diagnosticul şi estimarea potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile dezvoltării durabile 08.00.12 V. Bălănuţă
Zaporojan Viorica Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţia conservelor din fructe şi legume 08.00.12 V. Țurcanu
Cojocari Vadim Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în subcomplexul de producere şi prelucrare a sfeclei de zahăr 08.00.12 Al. Frecăuţeanu
Slobodeanu Neli Analiza şi evaluarea riscurilor economic şi financiar ale întreprinderii 08.00.12 V. Bălănuţă
2007 Iachimovschi Anatolie Procedeele obţinerii dovezilor de audit 08.00.12 V. Țurcanu
Iconnicov Vladimir Contabilitatea consumurilor şi calcularea costului de producţie la întreprinderile constructoare de maşini 08.00.12 E. Bajerean
Maleca Ina Problemele contabilităţii în unităţile de alimentaţie publică 08.00.12 T. Tuhari
Todorov Ludmila Contabilitatea activelor biologice 08.00.12 V. Bucur
2006 Bîrcă Aliona Contabilitatea rezervelor şi a provizioanelor 08.00.12 V. Țurcanu
Platon Svetlana Perfecţionarea contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costului produselor în vinificaţie 08.00.12 V. Bucur
2005 Golocialova Irina Calcularea costului producţiei în industria de confecţii  08.00.12 V. Țurcanu
2003 Voroncenco Tamara Perfecţionarea metodologiei analizei estimării situaţiei financiare a întreprinderii în condiţiile relaţiilor de piaţă 08.00.12 V. Bălănuţă
Lazari Liliana Particularităţile contabilităţii în societăţile de asigurare 08.00.12 V. Țurcanu
Curagău Natalia Rapoartele financiare consolidate 08.00.12 M. Manoli
Cechina Ecaterina Contabilitatea arendei 08.00.12 E. Bajerean
Vitiuc Ana Rolul caracterului semnificativ în audit 08.00.12 V. Țurcanu
2002 Graur Anatol Corelaţiile contabilităţii financiare cu fiscalitatea 08.00.12 M. Manoli
Şchiopu Lidia Perfecţionarea contabilităţii activelor materiale pe termen lung 08.00.12 V. Bucur
Busuioc Andrei Particularităţile contabilităţii şi analizei activităţii economico-financiare în asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor 08.00.12 V. Bucur
Melnic Georgeta Contabilitatea valorilor materiale 08.00.12 V. Țurcanu
Dima Maria Auditul decontărilor cu bugetul 08.00.12 V. Țurcanu
2001 Zlatina Natalia Contabilitatea constituirii şi lichidării unităţilor economice 08.00.12 Al. Nederiţa
Mihăilă Tatiana Diagnosticul şi metoda aprecierii rezultatelor financiare ale unităţilor economice în contextul restructurării întreprinderilor 08.00.12 V. Bălănuţă
Popovici Angela Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor în condiţiile contractelor de construcţii 08.00.12 V. Țurcanu
Harea Ruslan Contabilitatea mărfurilor în unităţile de comerţ 08.00.12 T. Tuhari
Lapiţkaia Ludmila Problemele contabilităţii titlurilor de valoare şi a instrumentelor financiare derivate 08.00.12 V. Țurcanu
Stratulat Natalia Perfecţionarea evidenţei mărfurilor în comerţul cu amănuntul 08.00.12 V. Țurcanu
2000 Nani Mihail Aspecte ale contabilităţii bunurilor materiale şi decontărilor în instituţiile publice din Republica Moldova 08.00.12 V. Bucur
1999 Tcacencu Angela Contabilitatea şi analiza costului de producţie 08.00.12 V. Bucur
1998 Grigoroi Lilia Problemele contabilităţii în societăţile pe acţiuni  08.00.12 V. Țurcanu
Anul susținerii Numele, prenumele Tema tezei de doctor habilitat Codul specialităţii științifice Conducătorul
(consultantul) ştiinţific
2021 Bîrcă Aliona
dr.hab.
Controlul intern şi impactul acestuia asupra dezvoltării guvernanţei corporative 522.02. V. Țurcanu,
N. Tabără
2008 Nederiţa Alexandru
dr. hab.
Probleme metodologice ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii 08.00.12 V. Țurcanu
2005 Bucur Vasile
dr. hab.
Probleme ale contabilităţii activelor nemateriale şi materiale pe termen lung 08.00.12  
2004 Frecăuțanu Alexandru
dr. hab.
Perfecţionarea contabilităţii consumurilor şi calculării costului produselor agricole şi activelor biologice suplimentare 08.00.12 V. Țurcanu
2003 Tuhari Tudor
dr.hab.
Direcţiile de perfecţionare a contabilităţii în comerţ şi cooperaţia de consum 08.00.12 V. Țurcanu
1996 Ţurcanu Viorel
dr.hab.
Direcţiile prioritare ale reformei contabilităţii în Republica Moldova 08.00.12