Concurs studențesc internațional

CONCURS STUDENȚESC INTERNAȚIONAL
„PROFESIA CONTABILĂ – O CARIERĂ DE SUCCES”

Organizat anual de Facultatea „Contabilitate”, ASEM, or. Chișinău, Republica Moldova și Facultatea „Științe Economice și Administrație Publică”, USV, or. Suceava, România. 

Pot participa studenți și masteranzi de la profilul economic.

Concursul este structurat din două etape: Etapa preliminară și Etapa finală.

PREMII: Cele mai bune cercetări sunt premiate de către sponsorii concursului, iar lucrările cele mai relevante sunt publicate într-o ediție specială a Revistei „European journal of accounting, finance & business” USV, or. Suceava, România, cu îndeplinirea condițiilor de publicare, http://www.accounting-management.ro/?pag=ag

CERINŢE de prezentare a articolelor științifice spre publicare